Mitt Matmanifest

Trøndersk Matmanifest ble underskrevet av en rekke sentrale aktører fra politisk hold, forvaltning og næringen selv den 4. februar. Min kommentar til manifestet kan du lese her. 


I lys av trøndersk matmanifest har jeg skrevet mitt eget matmanifest. Det lyder slik:


1. Jeg ønsker å  formidle norsk matkultur, og spesielt den trønderske mathistorien, til mine barn , til besøkende, til mennesker jeg møter på mine reiser og gjennom mine tekster i ulike sammenhenger.

2. Jeg ønsker å redusere min bruk av bearbeidede ferdigprodukter til fordel for rene råvarer, gjerne dyrket /oppdrettet lokalt.

3. Jeg ønsker å bruke lokale matprodukter fra sjø og land i det daglige kosthold.

4. Jeg ønsker i enda større grad å utforske den trønderske mathistorien, prøve ut gamle oppskrifter og skape nye matretter med røtter i trønderske råvarer.

5. Jeg ønsker med tekst og bilder å fremme norsk matkultur i mitt arbeid med mat og drikke.Jeg vil oppfordre alle som bor i Norge til å tenke gjennom sitt forhold til norsk matkultur og til sin regions matidentitet. Sammen kan vi skape en sterkere bevissthet, stolthet og kultur rundt norske bord.


5. februar 2011 - Heidi Jaksland Kvernmo